FANDOM


U0613
Tex unit face 0613

No.613 Thánh Kiếm - Yoshioka

「Sử Thi」 Người thừa kế của võ quán Yoshioka. Nghe nói đã tham gia phe Toyotomi trong Cuộc vây hãm Osaka. 「Thế giới thật bao la… nên ta không thể bỏ kiếm thuật!」
Thuộc Tính Chủng Tộc Cấp Sao COST LV Max( EXP)
Thủy Võ Sĩ ★5 15 60(1,717,743)
LV HP Tấn Công Hồi Phục
Ban Đầu 1 1243 832 447
Max 60 1833 1304 713
Kỹ năng Tốc độ công tăng trong thời gian nhất định
Kỹ năng đội trưởng HP Thủy tăng 1.35 lần, sức công tăng 1.2 lần
Trước tiến hóa Ban đầu Vật liệu tiến hóa Sau tiến hóa
Tex unit face 0612

No.612 Kiếm Sĩ Thiên Tài - Yoshioka

Tex unit face 0613

No.613 Thánh Kiếm - Yoshioka

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.